Japanese Photobooks : Insight (5)
Japanese Photobooks : Insight (5) !
Une maquette, des portraits, des livres, des photographies et préférences, par Ishizuka Saburo, Kanoh Noriaki, Tanuma Takeyoshi, Kimura Ihei, Iwamiya Takeji, Narahara Ikko, Tatsuki Yoshihiro, Tomatsu Shomei, Shinoyama Kishin, Miki Jun, Suda Issei, Araki Nobuyoshi.
Aucun commentaire: