Photobooks : Insight (12) : People
A few fine portraits and pics depicting people from Hamaya Hiroshi (Katachi 1940-1980), Fujii Bon (Kue Issho), Irie Taikichi (Yamatoji 2), Kageyama Koyo (Showa no Onna), Kawauchi Rinko (Utatane), Araki Nobuyoshi (Roman Shashin: Watashi no Alice-tachi), Kuwahara's Nihon no Jigazo, Tatsuyi Yoshiyuki (Love LP), Tomatsu Shomei (Salaam Aleikom), Nikkor Annual 1980-1981 and Tomiyama Haruo (Popular Life Today).

Aucun commentaire: